;

USŁUGI

Usługi instalacyjne

Oferujemy montaż produktów VST na budowie, aż do stworzenia surowej nadbudowy. W zależności od regionu, montaż może być również przeprowadzony przez naszych wybranych partnerów, którzy mają wieloletnie doświadczenie z systemem VST.

Szkolenia z montażu

Szkolimy twój zespół bezpośrednio na twojej budowie. Grupa VST zapewnia przełożonego bezpośrednio na placu budowy klienta. Cały twój zespół uczy się od eksperta jak zamontować system VST.

Jest to usługa kontraktowa, która nie zawiera żadnych elementów wyposażenia placu budowy. Osoba szkoląca zespół poddaje się lokalnie obowiązującemu planowi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także lokalnemu zarządowi budowy. Instrukcje osoby szkolącej odnoszą się tylko do szkoleń instalacyjnych. Podręcznik dotyczący podstaw montażu VST zostanie przekazany podczas szkolenia.