;

IMPRESSUM

Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony www.vstbuildingtechnologies.com (zwanej dalej „Witryną”). Przywiązujemy dużą wagę do prywatności. Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (DSGVO). Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zaoferowania Ci wyżej wymienionego portalu. W niniejszej polityce prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych na stronie internetowej VST GROUP.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Wykorzystywanie danych osobowych

Możesz odwiedzić tę stronę w zasadzie, bez konieczności podawania nam danych osobowych. Wiemy tylko, który adres IP odwiedził daną strone w danym momencie danym momencie. Informacje te są oceniane dla celów statystycznych, indywidualny gość pozostaje anonimowy.

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do określenia osoby, tj. informacje, które można przypisać wstecz do osoby. Obejmują one np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, możesz podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres. Te dane są tylko dla użyte do korespondencji z Tobą i przetwarzane w celu, dla którego przekazałeś nam dane.

Dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane i przekazywane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli użytkownicy wyrażą zgodę na gromadzenie danych.

E-mail

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, zachowamy Twoje dane do przetworzenia wiadomości, a także w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Przechowujemy i wykorzystujemy inne dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrażasz na to zgodę lub jeśli jest to dozwolone przez prawo bez specjalnej zgody.

Informacje te są wyraźnie podawane na zasadzie dobrowolności i za Twoją zgodą. Jeśli chodzi o te informacje na temat komunikacji (np. adres e-mail, numer telefonu), zgadzasz się również, abyśmy mogli skontaktować się z tobą za pośrednictwem tego środka komunikacji, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

Oczywiście możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych pod adresem: info@vstbuildingtechnologies.com.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Zasadniczo wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w naszej firmie.

Jeśli i w zakresie, w jakim angażujemy osoby trzecie w realizację umów, dane osobowe są przekazywane tylko w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane dla odpowiedniej usługi.

W przypadku outsourcingu niektórych części przetwarzania danych („przetwarzanie zamówień”), zobowiązujemy się umownie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych i do zapewnienia ochrony praw podmiotu danych.

Twoje prawa

Masz prawo, na żądanie, do uzyskania informacji o danych osobowych, które zapisałeś w ramach korzystania ze strony internetowej. Ponadto masz prawo do poprawiania niedokładnych danych oraz do blokowania i usuwania swoich danych osobowych, o ile nie ma ustawowych wymagań dotyczących przechowywania. Jeśli chcesz dochodzić tych praw, prześlij swoją prośbę pocztą lub e-mailem, wyraźnie określając swoją osobę w odpowiednim miejscu określonym powyżej.

Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają łatwą nawigację na stronie internetowej. Zatem informacje zawarte w plikach cookie m.in. kontrola sesji podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Nie ma tam żadnych zapisanych danych o tobie. Możesz regulować korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki i usuwać pliki cookie w dowolnym momencie. Jeśli nie zezwalasz na pliki cookie, nadal możesz w dużym stopniu korzystać z naszej strony internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku możesz w pełni wykorzystać wszystkie funkcje naszej strony.

Korzystanie z przycisków mediów społecznościowych za pomocą „Shariff”

Korzystamy z wtyczki społecznościowej „Shariff” na naszej stronie internetowej. „Shariff” zastępuje zwykłe przyciski udostępniania sieci społecznościowych, chroniąc tym samym zachowanie przeglądającego przed niepotrzebną oceną.

„Shariff” integruje przyciski udostępniania sieci społecznościowych na naszej stronie tylko jako grafikę zawierającą link do odpowiedniej sieci społecznościowej. Klikając na odpowiednią grafikę, zostaniesz przekierowany do usługi odpowiedniej sieci. Przycisk Shariff nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu między siecią społecznościową a naszymi użytkownikami, dopóki użytkownik nie kliknie aktywnie przycisku udostępniania.

Tylko wtedy twoje dane zostaną przesłane do odpowiedniej sieci społecznościowej, jeśli przycisk Shariff nie zostanie kliknięty, nie będzie wymiany między Tobą a sieciami społecznościowymi. Zapobiega to pozostawieniu przez użytkownika cyfrowego śladu na każdej odwiedzanej stronie. Zabezpiecza to prywatność.

Więcej informacji o „Shariff” można znaleźć pod adresem http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Zapisy serwera

Kiedy odwiedzasz stronę internetową, adres IP urządzenia wysyłającego żądanie wraz z danymi w momencie żądania, a także miejsce docelowe żądania, ilość przesłanych danych, komunikat  czy żądanie powiodło się, dane rozpoznania używanej przeglądarki oraz używany system operacyjny, jak również strona, z której uzyskano dostęp (powinna być dostępna za pośrednictwem łącza)są przetwarzane i przechowywane na serwerze u dostawcy hostingu. Dane te służą wyłącznie do informacji o wykorzystaniu systemu i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Organ odpowiedzialny

Odpowiedzialnym organem za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w rozumieniu DSGVO jest

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG
Feuerwehrstraße 17
A-2333 Leopoldsdorf
info@vstbuildingtechnologies.com

Jeśli chcesz sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu przez nas Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jako całości lub dla poszczególnych elementów, możesz skierować swój sprzeciw do wyżej wymienionego odpowiedzialnego organu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności w związku z korzystaniem z tej strony internetowej, skontaktuj się z wyżej wymienionym odpowiedzialnym biurem.

Datenschutzerklärung

PDF download