;

INŻYNIERIA

Planowanie

 Oferujemy pełną obsługę planowania i wsparcia. W tym celu wykorzystujemy najnowocześniejsze metody z zastosowaniem CAD i EDP, a także zbiór literatury, norm i prawa w najnowszej edycji. 

 Fazy usług w planowaniu zazwyczaj obejmują: 

  • Podstawowa ocena 
  • Wstępne planowanie 
  • Wstępny projekt 
  • Zatwierdzenie planowania 
  • Szczegółowy projekt 
  • Przygotowanie umowy 
  • Udział w konkursie 
  • Nadzór 
  • Obsługa obiektów i dokumentacja 

W obszarze planowania i wykonania zapewnione są również wszystkie usługi planowania systemu deskowania kompozytowego VST. Co jest integralną częścią produkcji.