;

Relacje inwestorów

Warunki

  • Ilość: Bis zu 15 Mio. Euro
  • Nominał: 1.000 Euro
  • Kupon: 7,00 procent przy półrocznej spłacie odsetek
  • Termin subskrypcji na Giełdzie Papierów Warstościowych we Frankfurcie przewidziany na: 11 czerwiec 2019 do 25 czerwiec 2019 (14:00 godz. MESZ)
  • Czas obiegu: 28. Juni 2019 włącznie do 27. czerwiec 2024
  • Spłata: 28. Juni 2024
  • Odsetki: co pół roku
  • WKN/ ISIN: A2R1SR / DE000A2R1SR7

Uwagi na temat informacji zawartych na dalszych stronach internetowych:

Informacje zawarte na dalszych stronach internetowych są przeznaczone wyłącznie dla osób, które mają stałe miejsce zamieszkania lub przebywają na stałe na terenie Niemiec lub Austrii. Informacje te nie stanowią oferty sprzedaży, nie są także zachętą do wystawienia oferty kupna lub subskrypcji papierów wartościowych. Publiczna oferta sprzedaży papierów wartościowych w krajach innych niż Niemcy i Austria nie jest ani przeprowadzana ani przewidziana. Publiczna oferta w Niemczech i Austrii następuje wyłącznie na podstawie prospektów emisyjnych, które zostały dopuszczone przez Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) i notyfikowane przez austriacki Nadzór nad Rynkiem Finansowym ("FMA") zgodnie z §§17,18 WppG dotyczącego prospektów papierów wartościowych. Papiery wartościowe VST Building Technologies AG mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ("USA") na rzecz lub na rachunek osób z USA (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, w ramach obecnie obowiązujących postanowień ("Securities Act ")) dopiero po uprzedniej rejestracji zgodnej z ustawa o Papierach Wartościowych lub bez rejestracji na podstawie odstępstwa od obowiązku rejestracji. VST Building Technologies AG nie zamierza upubliczniać czy rejestrować oferty lub jakiejkolwiek jej części w Stanach Zjednoczonych. Informacje zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przewidziane do przekazywania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Japonii. Każde naruszenie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych w tych krajach. Kopiowanie lub przekazywanie informacji zawartych na kolejnych stronach internetowych jest zabronione. Naciskając przycisk poniżej, użytkownik oświadcza, że w pełni przeczytał uwagi dotyczące informacji na stronach internetowych i że jego stałe miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu jest w Niemczech lub w Austrii, jak również, że nie będzie przekazywał informacji zawartych na tej stronie internetowej osobom nie mającym stałego miejsca zamieszkania w tych krajach. Moje miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu jest w Austrii lub Niemczech.