;

PRODUKTY

VST Lany Skos

VST Lany Skos jest deskowaniem traconym, złożonym z dwóch płyt cementowo – drzazgowych o grubości 24mm każda. To idealnie dopasowane rozwiązanie połączeń dachowych umowżliwia szybki, profesjonaly i trwały montaż. Wykonywanie otworów oraz montaż elementów pod instalacje (np.  elektryczną) odbywa się już na etapie produkcji. Elementy VST dostarczane są bezpośrednio na budowę. Na miejscu są osadzane zgodnie z załączonym planem, a następnie betonowane. Rdzeń betonowy łączy się trwale z deskowaniem, a więc nie ma konieczności rozszalowania elementów. Po stężeniu betonu deskowanie samo w sobie nie przenosi żadnych obciążeń.

Widok 3D