;

PRODUKTY

Kolumny VST

Kolumny VST składają się z czterech płyt cementowo-wiórowych, które są połączone ze sobą kątami. Wzmocnienie jest montowane w fabryce. Kolumny VST mogą być wytwarzane w dowolnych wymiarach (np. prostokątny lub kwadratowy plan podłoża). Dostępne są różne głowice wykrawające, które zwiększają odporność na dziurkowanie. Na placu budowy kolumny są wypełniane betonem, dzięki czemu betonowy rdzeń wiąże się z płytą cementowo-wiórową.

Kolumny VST mają klasę ochrony przeciwpożarowej A2-s1, d0.