;

Relacje inwestorów

Kalendarz finansowy

28.12.2021          Termin oprocentowania obligacji 2019/2024

31.05.2022          Publikacja skonsolidowanego/rocznego sprawozdania finansowego 2021

21.06.2022          Data rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

28.06.2022          Okres odsetkowy obligacji 2019/2024

01.07.2022          Walne Zgromadzenie

08.07.2022          Dzień bez prawa do dywidendy

11.07.2022          Data rejestracji “Dywidendy” (Record Date)

12.07.2022          Wypłata dywidendy