;

Relacje inwestorów

Kalendarz finansowy

28.12.2019          Okres odsetkowy obligacji 2019/2024

29.05.2020          Publikacja skonsolidowanego/rocznego sprawozdania finansowego 2019

17.06.2020          Data rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

25.06.2020          Walne Zgromadzenie

28.06.2020          Okres odsetkowy obligacji 2019/2024

29.06.2020          Dzień bez prawa do dywidendy

30.06.2020          Data rejestracji „Dywidendy“ (Record Date)

07.07.2020          Wypłata dywidendy

30.09.2020          Półroczne sprawozdanie finansowe 2020

28.12.2020          Termin oprocentowania obligacji 2019/2024