;

Relacje inwestorów

Kalendarz finansowy

28.12.2020          Termin oprocentowania obligacji 2019/2024

31.05.2021          Publikacja skonsolidowanego/rocznego sprawozdania finansowego 2020

22.06.2021          Data rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

28.06.2021          Okres odsetkowy obligacji 2019/2024

02.07.2021          Walne Zgromadzenie

09.07.2021          Dzień bez prawa do dywidendy

12.07.2021          Data rejestracji “Dywidendy” (Record Date)

13.07.2021          Wypłata dywidendy

30.09.2021          Półroczne sprawozdanie finansowe 2021