;

GREEN BUILDING

Standard domu pasywnego  

Termin „dom pasywny” opisuje standard budynku. Ten standard jest osiągany dzięki zastosowaniu różnych metod budowlanych, projektów budowlanych i materiałów budowlanych, a także stanowi rozwinięcie standardów domu energooszczędnego. Termin „dom pasywny” odnosi się do komfortowego klimatu wewnętrznego, latem i zimą, bez użycia konwencjonalnego systemu ogrzewania, a roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie nie może przekracza 15 kWh / (m²a) dzięki  istniejącemu systemowi wentylacyjnemu.
Domy pasywne potrzebują o 80% mniej energii grzewczej niż nowe budynki, zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie izolacji cieplnej z 1995 r. Nazwa „dom pasywny” wywodzi się z faktu, że zasadniczo „bierne” wykorzystanie istniejącego ciepła z promieniowania słonecznego przez okna i rozpraszanie ciepła z różnych urządzeń domowych oraz od mieszkańców jest wystarczające, aby utrzymać wnętrze budynku w komfortowej temperaturze w sezonie grzewczym. Wszystkie inne zapotrzebowania na energię, zwłaszcza energię elektryczną dla urządzeń gospodarstwa domowego, powinno być ograniczone do minimum w domach pasywnych, za pomocą energooszczędnych technologii.

Foto – Bla Jungfrun – pierwszy wielopiętrowy dom pasywny w Szwecji, zbudowany z komponentów VST

Certyfikacja systemu VST

Po rocznym okresie rozwoju, system deskowania kompozytowego uzyskał certyfikat w 2008 r. dzięki:

Passiv House Institute

Dr. Wolfgang Feist
Rheinstr. 44/46
64283 Darmstadt (Niemcy)

W ramach procesu certyfikacji opracowaliśmy wiele szczegółów, aby spełnić wymagania PHI i przetestowaliśmy je pod kontem zamierzonej przydatności. Szczegóły te są teraz dostępne dla upoważnionego grona dystrybutorów w technicznej bazie danych.

Kompletny system homologacji jest uzupełniony koncepcją szczelności, certyfikatami dotyczącymi systemu VST oraz szczegółowymi pracami obliczeniowymi. Rezultatem tego jest certyfikat domu pasywnego dla systemu szalunków kompozytowych systemu VST.

EPD (Environmental Product Declaration – Deklaracja Środowiskowa Produktu) to dokument opracowany według uznanych europejskich i międzynarodowych standardów, opisujący oddziaływanie produktu na środowisko. Jest tym samym ustandaryzowaną metodą dostarczania informacji o zużyciu energii i surowców, wytwarzanych odpadach oraz wpływie procesu produkcji na środowisko, jak również sposobie użytkowania i utylizacji produktu.

Jesienią 2020 produkty VST Ściana oraz VST Płyta przeszły pozytywnie proces certyfikacji EPD w Dani. Certyfikat EPD jest podstawą do uzyskania certyfikatów środowiskowych dla budynku takich jak LEED, BREEAM, czy DGNB

„System VST jest zgodny ze standardami domu pasywnego ”
– Certyfikowany przez Instytut Domu Pasywnego w Darmstadt

(Dr. Wolfgang Feist)

KORZYŚCI

 

O NAS

 

PRODUKTY